تبلیغات
 هیئت کشتی شهرستان دهلران - اصول ایمنی و کمک های اولیه در کشتی /style.css" type="text/css" rel="stylesheet" ?>/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
 اصول ایمنی و مكهای اولیه  

 بروز صدمات و حوادث در ورزش امری اجتناب ناپذیر است و همواره کشتیگیر درمعرض یكسری خطرات بالقوه ای قرار دارد كه در صورت اطلاع از مكانیسم آسیب و نحوه درمان این صدمات ، از ناتوانیهای بعدی کشتیگیر كاسته می شود.

اگر مربی و مددكار ورزشی در مورد اقدامات اولیه ورزشی تعلیم درستی ببینند این ناتوانیها به حداقل خواهد رسید، كما اینكه امروزه در جامعه ورزشی مملكت ما مربیان ناآزموده بر صدمه حاصل از ورزش نیز دامن می زنند.

در حال حاضر ، پیشگیری ، تشخیص و مراقبت صحیح از صدمات ورزشی دارای اهمیت ویژه ای است.

 

تعریف كمكهای اولیه
 به مجموعه اقدامات ، عملیات و مراقبتهایی گفته می شود كه بلافاصله بعد از حادثه  به آسیب دیدگان یا مجروحان حادثه صورت می گیرد، تا از عواملی كه زندگی و سلامت آنها را تهدید می كند ، جلوگیری كرده و از وخامت حادثه بكاهد و تا رسیدن پزشك به محل حادثه و یا رساندن آنها به مراكز درمانی ادامه یابد.
منظور از این كمكها نه تنها نجات مصدوم از خطر مرگ است ، بلكه تقلیل و كم كردن ناراحتی و درد مریض ، چه از لحاظ روحی و چه از نظر جسمی ، توسط اقدامات و مراقبتهای كمك كننده كه آن نیز جزو كمكهای اولیه محسوب می شوند.
آشنایی با روشهای صحیح كمكهای اولیه به مصدومان ،سبب می گردد كه فرد بهبود ی خود را سریهتر به دست آوردو بتواند به ادامه فعالیت مفید و موثر خود بپردازد، اما اگر از روش صحیح كمكهای اولیه و انتقال مصدومین به بیمارستان و مراكز درمانی اطلاع و آگاهی كافی نداشته باشیم ، در صورت بروز هر گونه حادثه و صدمه ای ، ممكن است به دلیل عدم جابجایی صحیح و رساندن بیموقع امدادهای ضروری به وی ، موجب بروز صدمات و خطرات جانی جدی و خطرناكی برای او بشویم.
صدمات و جراحاتی كه به ورزشكاران وارد می شود، به علل مشخصی از ضرباتی كه به افراد معمولی در اجتماع وارد می شود، متمایز هستند و باید به آنان توجه خاصی بشود. زیرا وجود قدرت جسمانی و فیزیكی مناسبی كه در کشتیگیران جوان وجود دارد، این قدرت بدنی صدمات وارده را زودتر ترمیم نموده و دوران نقاهت بیماری را کوتاهتر می كند.
تمامی باشگاه ها در مسابقات باید حتماََ پزشك داشته و در تمرینات و مسابقات حضور داشته باشد و صدمات احتمالی را بموقع درمان كند، اتخاذ تصمیم به عهده پزشك است كه ادامه دهد یا نه و بستگی مستقیمی به نظر وی دارد.
فشارواصراربه ورزشكار مجروح برای ادامه مسابقه صرفاََبرای بردوباخت خطرناك است.
بهتر است پزشك به كمك دیگران او را به كنار تشک بیاورد و در انتقال مصدوم نیز باید شرایط صحیح و اصولی رعایت شود تا آسیب جزیی به آسیب كلی تبدیل نشود.
 
نكاتی كه كمك كننده باید آنها را رعایت كند   :
1- در زمان كمك رسانی هر چه قدر حادثه بزرگ باشد، باید كمك كننده آرامش و خونسردی خود را حفظ كند.
2- باید مصدوم رااز نظر روحی چون بسیار ضعیف شده است كمك كردوكاری نكنیم كه او تحت فشار روحی بیشتری قرار گیرد.
3-به محض رسیدن به محل حادثه باید میزانجراحات و صدمات را مشخص نماییم.
4- كمكهای اولیه را به ترتیب و با توجه به اهمیت پشت سر هم انجام دهیم.
5- اگر مصدوم در اثر آسیب دچار مشكلات تنفسی و قلبی شده باشد، باید ابتدابه او ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی بدهیم .
توجه به نكات  – كنترل راههای تنفسی و بازرسی علائم حیاتی بدن ( نبض – تنفس – فشار خون )اقدامات لازم جهت جلوگیری از خونریزی – كنترل شكستگیها – دررفتگیها باید مد نظر باشد.
به عنوان یك مربی ما اغلب اولین كسانی هستیم كه بایك آسیب دیدگی برخورد می كنیم.
پس از آنجاكه اغلب ، پزشك حاضر نیست، ما مسئول انجام كمكهای اولیه هستیم .
ما به عنوان یك مربی جهت رعایت اصول ایمنی در هنگام فعالیت لازم است مواردی رامد نظر قرار دهیم .
1- برنامه فعالیتی و تمرینی را با دقت طراحی كنیم.
2- دستور العمل صحیحی را در اختیار آنان بگذاریم.
3- محیط ایمنی را بوجود آوریم.
4- وسایل مناسب و كافی در اختیار کشتیگیران قرار دهیم .
5- ورزشكاران را گروه بندی نماییم.
6- کشتیگیران را در زمینه آسیب دیدگیهاو ناتوانیها ارزیابی كنیم.
7- فعالیت را به دقت دنبال كنیم .
8- از ورزشكاران و والدینشان رضایتنامه كتبی تهیه نماییم.
9- كمكهای اولیه را بیاموزیم.
ما به عنوان یك مربی ، یكی از اعضای مهم تیم پزشكی ورزشی هستیم و می توانیم مراقبتهای پزشكی ، ورزشی را در طی مراحل زیر انجام دهیم .
1- كمك به پیشگیری از آسیب دیدگیهابا استفاده از روشهای آموزشی مناسب
2- دستور العمل ایمن و موثر تكنیكهای ورزشی و سرپرستی دقیق
3- پیشگیری از وارد شدن آسیب بیشتر به ورزشکار آسیب دیده
4- مطمئن شویم كه یك کشتیگیر آسیب دیده تحت رسیدگی پزشكی صحیح قرار دارد.
5- در مورد آسیب دیدگی  کشتیگیر یاپیشرفت او در توانایی هایش اطلاعات كسب كنیم.
6- به عنوان رابطی بین تیم پزشكی و کشتیگیر آسیب دیده عمل كنیم.
زمانی كه گروه نجات می رسد تابیمار را به اورژانس می رسانیم ، ما نقش مهمی رابه عهده داریم از جمله:
1- موقعیت های شلوغ را باید كنترل كنیم .
2- به حركت دادن کشتیگیر باید كمك كنیم .
3-اطلاعاتی در موردچگونگی آسیب دیدگی جمع آوری كنیم.
4- کشتیکیر رااز صدمات بیشتر مراقبت كنیم.
5- شخصی رابرای مطلع كردن اورژانس بفرستیم .
6- آسیب دیدگی را ارزیابی كنیم .
7- كمكهای اولیه را به كار گیریم.
در واقع،رفتار ما در اولین دقایق یك آسیب دیدگی بسیار مهم می باشد.

ممكن است مصدوم دچار كم خونی ، تورم ، مشكل تنفسی و سایر مشكلات باشد. اگر ما صحیح و سریع عمل كنیم ، می توانیم زیانهای یك آسیب دیدگی رابه حداقل برسانیم.
هر چند به عنوان فردی كه كمكهای اولیه را می دانیم ، هیچوقت سعی نكنیم كه كار یك پزشك را انجام دهیم .بایدوظایف خود رابدانیم ،تازمانی كه شایسته مراقبت ازفرد مصدوم نیستیم ، زیر بار مسئولیت آن نبایدبرویم .در زمانی كه كادر پزشكی حضور دارند ، كنترل كامل رابه آنان باید بدهیم ودرصورت نیاز به آنان كمك كنیم .چون ممكن است بازیرپاگذاشتن حدودو قوانین زیانی را به بار آوریم و به مدت زیادی یك ورزشکار رارنج دهیم و اگر غیرمسئولانه عمل كنیم و به ورزشكارآسیب برسانیم تحت تعقیب قانون قرارخواهیم گرفت.

اصول اساسی كمكهای اولیه در تربیت بدنی   :
بطور كلی باید به چند اصل اساسی توجه نمود:
1- گذاشتن كیسه یخ یا خود یخ به تنهایی كمك بزرگی برای جلوگیری از ورم در اثر خونریزی می نماید. بهتر است یخ را داخل كیسه نایلون یا با استفاده از یك پوشش در روی عضو قرار دهیم ، زیراممكن است در اثر یخ گذاشتن به صورت مستقیم روی پوست تحریك و آسیب پوست شود.
2- چون در اثر ضربه و خونریزی ورم ایجاد می گردد، بهتر است عضو مجروح و مصدوم رابالاتر از حد معمول نگاه داشت ، تا بدین وسیله از شدت ورم كاسته و در نتیجه درد نیز كمتر می شود.
3- انجام اقدامات اولیه كه مربوط به علائم حیاتی ورزشكار می شود (سیستمهای راههای هوایی، دستگاه تنفس –دستگاه گردش خون)
4- اگر ورزشكار تنفس نداشت و یا مشكلی در دستگاه قلبی و ریوی داشت بلافاصله او را به مركزفوریتهایی پزشكی بفرستیم .
6- در همان زمان كه مشغول ارزیابی هستیم ، مراحل ( HIT ) را كه شامل تاریخچه و مشاهده ولمس است انجام دهیم.
7-وقتی كه ما سعی می كنیم كه نوع صدمه را معین كنیم در صورت لزوم به انجام كمكهای اولیه نیز بپر دازیم
8- ورزشكارانی كه به صورت جدی آسیب دیده اند نباید هیچ گاه حركت داده شوند.
9- تنهادر زمانی كه ما می توانیم ورزشكاری را كه دارای آسیب جدی است حركت دهیم كه وی در موقعیتی باشدكه مانع از ارزیابی  ABC شده باشد و نتوان كمكهای اولیه ویژه برای نجات جان وی را ارائه كرد.
10 – اگر ورزشكاری بی هوش یا مشكوك به آسیبهای سر و گردن ویا پشت سر ،قرار است حركت داده شود، ابتدا باید سر و ستون فقرات ثابت شده ، بدن وی نیز به صورت واحد حركت داده شود.
11- ورزشكارانی كه دچار شكستگی ،دررفتگی،نیمه دررفتگی یاكشیدگی وپیچ خوردگی و یاپارگی لیگامنتها ی عضلانی شده اند ، تا هنگامی كه آسیب های وارده ثابت نشده و بسته نشده اندنباید حركت داده شوند.
مواقعی كه ورزشكار نباید به مسابقه ادامه دهد:
1- مواردی كه حركت كم شده باشد(نتواندبدود-حركت یاورزش كند – راه برود- بپرد)
2- زمانی كه ورزشكار تب دارد.
3- زمانی كه ورزشكار احساس سردرد، سرگیجه دارد و یا حافظه اش كم شده و هوشیاری اوكم می باشد.
4- موقعی كه ورزشكار از درد پاشكایت دارد.
در صورت وجودهریك از موارد فوق ورزشكار باید توسط پزشك مورد معاینه قرار گرفته و سپس مرخص شود. 

اقدامات اولیه درمانی در آسیب ورزشی شامل مراحل زیر است :

1- محافظت و پیشگیری از آسیب بیشتر، مثلاً با استفاده از وسایل کمک ارتوپدی
2- استراحت که بسته به نوع آسیب از فرم مطلق آن تا استراحت نسبی را شامل می شود.
3- استفاده از یخ که سبب کاهش درد، تورم و التهاب می شود.
4- اعمال فشار که اگر همراه با یخ استفاده شود، سبب محدود شدن تورم خواهد شد.
5- بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده نسبت به سطح قلب که سبب تسهیل تخلیه وریدی از ناحیه مربوطه می شود.
6- عمل های محافظتی که در مواقع آسیب جزیی و بدون علامت ورزشکار استفاده می شود، مثلاً استفاده از بانداژ برای پیچ خوردگی مختصر مچ پا.
استفاده از اصول فوق در چه زمان و توسط چه کسانی صورت می پذیرد؟
روش های بالا در برخورد اولیه با آسیب های حاد اسکلتی-عضلانی به کار می روند.
آشنایی با آنها برای ورزشکار، مربی، پزشک تیم و هر فرد دیگری که مسوول درمان و برخورد ابتدایی با آسیب باشد لازم است.
چه میزان استراحت کافی است؟ استراحت نسبی در چه مواقعی تجویز می شود؟
طول مدت استراحت وابسته به شدتِ آسیب است. مشخص است که هر چه شدت آسیب بیشتر باشد، مدت استراحت هم بیشتر خواهد بود. وقتی یک آسیب چندان شدید نباشد، استراحت نسبی توصیه می شود. هدف از استراحت نسبی آن است که فرد ورزشکار علی رغم وجود آسیب بدون علامت باقی بماند، هر چند تا حدودی تحرک خود را حفظ کرده است.
فایده استفاده از یخ در برخورد با آسیب ها چیست؟ آیا گرما هم موثر واقع می شود؟
یخ سبب کاهش خونریزی، تورم، التهاب، نیازهای متابولیک ناحیه مجروح، درد و نیز اسپاسم عضلانی می شود. اما گرما به نوبه خود دارای فایده نیست و جز در مورد کاهش اسپاسم عضلانی، سبب افزایش موارد نام برده هم خواهد شد.
گاهی توصیه می شود که دوره های متناوب استفاده از گرما و یخ اعمال شود، یعنی عضو را 1 تا 2 دقیقه گرم کنند و بعد از یخ استفاده کنند.
بر اساس شدت تورم عضو این نسبت قابل تغییر است. هر چه آسیب حادتر باشد،از مدت گرم کردن کاسته خواهد شد.
روش صحیح ماساژ دادن با یخ چگونه است؟باید چه مدت زمانی طول بکشد؟آیا روش های دیگری هم برای استفاده از یخ وجود دارد؟
از نحوه تهیه یخ شروع می کنیم: در یک لیوان یک بار مصرف آب ریخته و می گذاریم یخ ببندد. سپس لیوان را از وسط بریده و باقیمانده قالب یخ را برای مدت 60 تا 90 ثانیه بر روی منطقه ای ثابت از عضو آسیب دیده نگه می داریم تا در ناحیه مربوطه و تا 5/1 سانتی متر در اطراف محل احساس کرختی به شخص دست دهد. حال با توجه به وسعت محدوده ای که بی حس شده، به آرامی یخ را به صورت دایره وار روی پوست ماساژ می دهیم. این ماساژ در آسیب های با وسعت متوسط ،7 دقیقه و در نواحی بزرگ تا 10 دقیقه طول خواهد کشید.
غوطه ور کردن عضو در آب یخ هم موثر است، اما تحمل آن برای مصدوم سخت است. به علاوه نمی توان عضو را بالاتر از سطح قلب نگه داشت. به عنوان قانونی کلی، در طی یک ساعت می توان 20 تا30 دقیقه(حداکثر)از یخ استفاده کرد و حداقل 30 دقیقه نیز عضو را به حال خود گذاشت. مسلم است که اگر تحمل مصدوم به سرما کم باشد، باید زمان استفاده از یخ را کاهش داد.
خصوصیت باندهای فشاری چیست؟
این باندها را از دیستال عضو به پروگزیمال می پیچند، به طوری که در هر دور نصف پهنای دور قبلی را بپوشاند. فشار الاستیکی که اعمال میشود سبب کاهش تورم خواهد شد. البته بانداژ نباید آنقدر محکم انجام گیرد که در بازگشت خون وریدی به طرف قلب اختلالی ایجاد کند. در مورد باندهای الاستیک تا توان بالقوه، کشش باند کافی خواهد بود. باندهای الاستیک برای آسیب های حاد اندام تحتانی مناسب نیستند، چون قابلیت حفاظت اندکی ایجاد می کنند.
اصول برخورد با ورزشکاری که شدیداً آسیب دیده و حال وخیمی دارد چیست؟
در ابتدا توجه معطوف به مجاری هوایی مصدوم خواهد بود.هرگونه انسداد یا مانعی را باید بر طرف کرد. در هنگام این بررسی ها باید مراقب آسیب ستون فقرات گردنی نیز بود.
در مرحله بعد به نحوه تنفس مصدوم دقت می شود. در صورت نیاز می توان از تنفس مصنوعی و اکسیژن کمکی استفاده کرد تا تنفس خود بخودی و منظم برقرار شود. اینک نوبت بررسی گردش خون فرد است. نبض شریان کاروتید از لحاظ کیفیت، تعداد و ریتم لمس خواهد شد. در صورت فقدان این نبض یا نبض رادیال، باید عملیات احیاء قلبی عروقی آغاز گردد. یا همان مرحله ارزیابی مختصر عصبی که سطح هوشیاری، اندازه و واکنش مردمک ها به نور،حرکات چشم و پاسخ های حرکتی مصدوم را شامل می شود.به معنی مشاهده اندام ها و سایر قسمت های بدن است تا از وجود هرگونه خونریزی،شکستگی یا خون مردگی آگاه شویم.
علل اصلی ایجاد صدمات ورزشی چیست؟
عدم آمادگی بدنی، گرم نکردن بدن پیش از شروع فعالیت ورزشی، استفاده از تکنیک های نادرست و نیز ماهیت خود رشته ورزشی از جمله دلایل ایجاد آسیب های ورزشی هستند.
چگونه می توان از بروز صدمات ورزشی جلوگیری کرد؟
ارتقا دانش و سطح معلومات مربیان و خود ورزشکاران، داشتن سطح آمادگی بدنی مطلوب و گرم کردن بدن به اندازه کافی و قبل از مبادرت به انجام فعالیت می تواند از میزان بروز آسیب های ورزشی بکاهد.
با عضو آسیب دیده چه باید کرد؟
ممکن است در میادین و اماکن ورزشی ، یاخودمان آسیب ببینیم، یا با ورزشکاری که تازه آسیب دیده است، روبرو شویم. در این زمان بهترین کار ، متوقف کردن فعالیت ورزشی مصدوم است .
باید به او و عضو آسیب دیده استراحت داده شود، زیرا ادامه فعالیت باعث تشدید مصدومیت شده ودرمان را به صورت تصاعدی به تعویق می اندازد. بهتر است فرد آسیب دیده را به وسیله برانکارد از آن مکان به محلی مناسب که دارای وسایل کمک های اولیه است، منتقل کنیم .
مراحل درمان مصدومیت :
در دومین مرحله کمک به ورزشکار آسیب دیده ، باید از کمپرس یخ استفاده نمود. به جهت اینکه اگر آسیب حاصله، باعث پارگی رگ ها شده باشد، به وسیله آن، حالت انقباض را در رگ ها و عضلات ایجاد کرده و خون کمتری خارج شود. هر چه مقدار خون تجمع یافته در اطراف عضو کمتر باشد، زمان بهبودی کوتاه تر خواهد بود. در مورد استفاده از یخ باید به نکاتی توجه داشت. اول آنکه اگرعضو آسیب دیده مانند انگشتان دست، پا و یا مچ دست کوچک باشد، می توان آنها رادرظرفی از مخلوط آب سرد و قطعات کوچک یخ فرو کرد .
دوم اینکه در عضو آسیب دیده بزرگ مانندعضلات چهار سرران و سه سر پشت ران ، بهتر است یخ مورد استفاده را داخل کیسه های نایلونی و سپس داخل حوله ای قرار داده و از تماس مستقیم یخ با پوست بدن جداً خودداری کنیم. این کار را در محل آسیب دیده به مدت ۳۰ دقیقه انجام داده و پس از ۱۵ دقیقه یخ را برداشته تا عضو دوباره گرم شود، این کار را به مدت ۲ تا ۳ ساعت انجام می دهیم.
نتایج تحقیقات نشان داده ، بهتر است پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت درمان با یخ را قطع کرده و از گرما استفاده کنیم. اما مرحله سوم کمک به مصدوم ، استفاده از باندهای کشی و یا اعمال فشار توسط بانداژ است که باعث جلوگیری از تورم و محدود کردن خونریزی و جلوگیری از ورود آب به اطراف عضو آسیب می شود.
نکته قابل توجه این که بانداژ نباید بسیار محکم باشد، در غیر این صورت ضرر آن بیش از فایده آن است . علائم محکم بودن بانداژ ایجاد درد، بی حسی، گرفتگی عضو و رنگ آبی یا کبودی زیر پوست است. در پایان بهتر است که عضو آسیب دیده را بالاتر از قلب قرار داده ، تا جریان خون عضو، کمتر شده و از خونریزی و درد جلوگیری شود. در صورت انجام اقدامات بالا به صورت درست و به موقع ، شما کمک بزرگی به مصدوم کرده و باعث تسریع در روند بهبودی آسیب دیدگی فرد می شوید.

کیف کمک های اولیه :
 

اگر شما به صورت حرفه ای، آماتور یا تفریحی تمرین یا مسابقات ورزشی انجام می دهید، باید توجه داشته باشید که کمکهای اولیه و رسیدگی فوری پس از آسیب دیدگی بدن امری بسیار مهم است.

اگر ورزش را هر از گاهی انجام می دهید و برای آن دکتر مشاوری ندارید باید حتما توجه کنید که در هنگام ورزش کردن همراه داشتن حداقل وسایل پزشکی اولیه لازم است. .

برای اینکار البته لازم نیست که همیشه هنگام تمرینات کیف یا جعبه ای بزرگ را دنبال خود بکشید، بلکه سعی کنید نسبت به ورزشی که انجام می دهید، وسایل کمکهای پزشکی مورد نیاز آنرا همراه داشته باشید. برای مثال اگر کشتی کار  می کنید، سعی کنید اسپری ضریه خوردگی و گرفتگی عضله، آتل ،باند و کاز و یا کیسه یخ همراه داشته باشید. چون اکثر”ا صدمات این ورزش ضربه خوردگی ،فشار،پارکی،شکستگی و یا گرفتگی عضله است.


اما وسایل کلیی که برای فراهم سازی یک جعبه کمکهای اولیه در ورزش پیشنهاد می شوند، شامل موارد زیر هستند:

باند و گاز – چسب
که برای بستن زخمها سطحی و گرم نگه داشتن عضله کاربرد دارند

اسپری ضربه خوردگی / گرفتگی عضله – کیسه یخ
برای ساکت کردن درد و مداوای ضربه خوردگی و گرفتگی عضلانی کاربرد دارند

پماد، ویسک و چسب گرم کن
جهت بستن و گرم نگه داشتن عضله در قسمت گرفته شده

داروها
قرصهای تنظیم فشار خون، سرگیجه، حال بهم خوردگی و قند

تغذیه
فراموش نکنید که تغذیه نیز گاهی به عنوان کمک اولیه کاربرد دارد. آب و نوشیدنی ها جهت رفع کمبود آب بدن. موارد غذایی مقوی مانند شکلات، خرما و … که هم انرژی بدن را تامین می کنند و هم قند را.

دسترسی به پزشک
سعی کنید که در هنگام ورزش و یا تمرینات خود نوع دسترسی به پزشک را مشخص کنید. مثلا اگر در باشگاهی کوچک ورزش می کنید که دارای امکانات پزشکی نیست، از محل نزدیکترین بیمارستان یا درمانگاه آنجا اطلاع کسب کنید.

همیشه تلفنهای مراکز امداد پزشکی فوری را همراه داشته باشید ِا آنها را به خاطر بسپارید.

مشاوره با پزشک
فراموش نکنید که بهتر است تا قبل از انجام ورزش با پزشک خود مشورت کنید. پزشک را در جریان ورزش و شرایط بدنی خود قرار دهید و از او برای فراهم سازی جعبه کمکهای اولیه سوال کنید.


تاریخ : سه شنبه 30 آذر 1395 | 06:13 ب.ظ | نویسنده : امین عبدالی | نظرات


  • paper | وب مقاله بخون شیک شارژ شو | بک لینک
  • وب خرید از اینترنت | وب فیس چت