تبلیغات
 هیئت کشتی شهرستان دهلران - نتایج کلی دومین دور از مسابقات اوپن پهلوانک های خوردسال و نونهال استان(جشنواره) به میزبانی دهلران /style.css" type="text/css" rel="stylesheet" ?>/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
جدول آینده سازان فرنگی
 
                                                                                 
  وزن  مقام اول     مقام دوم    مقام سوم    مقام سوم

 22کیلوگرم

 -

 -

 -

 -

 ۲۵کیلوگرم

 -

 -

 -

 -

 ۲۸کیلوگرم

 

 -

 -

 -

 ۳۰کیلوگرم

 یاشار احمدی(دره شهر)

 -

 -

 -

 ۳۲کیلوگرم

 اهورا صیدی(ایلام)

 -

 -

 -

 ۳۵کیلوگرم

 جابر برومند(ایلام)

 -

 -

 -

 ۳۸کیلوگرم

 -

 -

 -

 -

 ۴۲کیلوگرم

 -

 -

 -

 -

 ۴۸کیلوگرم

 -

 -

 -

 -

 ۵۳کیلوگرم

 ابوافضل حسینی(مهران)

 -

 -

 -

 ۵۸کیلوگرم

 

 -

 -

 -

 ۶۶کیلوگرم

 نیما صادقی( ایلام)

 -

 -

 -

 ۷۳کیلوگرم

 امیر رضا.....(ایلام)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 
 
جدول خوردسالان فرنگی
  وزن  مقام اول     مقام دوم    مقام سوم    مقام سوم
 22کیلوگرم- - - -
 25کیلوگرم شایان ..... (دره شهر) - - -
 ۲۸کیلوگرم صیدی(ملکشاهی) ابولفضل....... (ایلام) - &
 ۳۰کیلوگرم محمدرضا مهم دار(مهران) محمدمهدی علیپور(مهران) --
 ۳۲کیلوگرم افشین کاظمی (مهران) حسین نورالهی (مهران) کریم صالحی(ایلام) یوسف.....(دره شهر)
 ۳۵کیلوگرم - - - -
 ۳۸کیلوگرم علیرضا محمدی (مهران) سالار عبدالمحمدی (مهران) - -
 ۴۲کیلوگرم - - - -
 ۴۷کیلوگرم - - - -
 ۵۳کیلوگرم - - - -
 ۵۹کیلوگرم - - - -
 ۶۶کیلوگرم محمدرضا صیدی(مهران) نیما صادقی (ایلام) - -
 ۷۲کیلوگرم - - - -
 - - - - -
 - -  - -
 
 
نونهالان فرنگی
 
        
  وزن  مقام اول     مقام دوم    مقام سوم    مقام سوم
 ۳۲کیلوگرم - - - -
 ۳۵کیلوگرم نبی اله نوری(دره شهر) - - -
 ۴۲کیلوگرم رضا....... مهران - - -
 ۴۷کیلوگرم مبین حسینی(مهران) دانیال.....(مهران) - -
 ۵۳کیلوگرم سبحان شکری(دره شهر) کاظمی (مهران) آرین اسکندری (مهران) -
 ۵۹کیلوگرم ابولفضل هادی زاده(مهران)  - -
 ۶۶کیلوگرم رضا حیدریان(ایلام) دانیال علیمحمدی(مهران) - -
 ۷۳کیلوگرم میکاییل طاهرمقدم(ایلام)  - -
 ۸۵کیلوگرم رضا اسدبیگ(ایلام) رضا بردشک (ملکشاهی) - -
 ۱۰۰کیلوگرم - - - 
 - - -  -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - -  - - -
 
 
 
آینده سازان آزاد
 
      
  وزن  مقام اول     مقام دوم    مقام سوم    مقام سوم
 ۲۲کیلوگرم علی حاتمی (دهلران) محمد رضا حقی(آبدانان) - -
 ۲۵کیلوگرم محمد امین نجفی(ایوان) محمدجواد نصیری(ایلام) علیرضا علیپور (دهلران) شایان غلامی (آبدانان)
 ۲۸کیلوگرم محمدمهدی محمودی(ایوان) پویا جعفری (دهلران) پارسا شفیعی(ایوان) امیرحسین رحمان زاده(دره شهر
 ۳۰کیلوگرم محمدامین احمدیان(ایوان) محمدطاها حیدری (ایوان) ایلیا احمدی(ایوان) -                                    
 ۳۲کیلوگرم محمد امین آقایی(ایوان) امیر رضا نادمی(ایوان) - -
 ۳۵کیلوگرم - - - -
 ۳۸کیلوگرم - - - -
 ۴۲کیلوگرم احمدرضا حسین زاده(ایلام) - - -
 ۴۸کیلوگرم - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 -  - - - -
 
 
 
خوردسالان آزاد
 
       
  وزن  مقام اول     مقام دوم    مقام سوم    مقام سوم
 ۲۲کیلوگرم - - - -
 ۲۵کیلوگرم . .......آبدانان - - -
 ۲۸کیلوگرم محمدحسین موسوی(هلیلان) عباس موسوی مقدم(هلیلان)امیررضا قلندری(ایلام) علیرضا نوری(دره شهر
 ۳۰کیلوگرم
 امیرعلی  مهدی زاده (ایلام) معین چشفر(آبدانان) احمدرضا محمدی (دره شهر) منصور موسوی(دره‌شهر)
 ۳۲کیوگرم
 محمد امین حسین زاده(ایلام) پارسا زیدی (دره شهر) امدرضا لطفی(ایوان) محمدمهدی......(آبدانان)
 ۳۵کیلوگرم حسین شادپور(دره شهر) پیام.........(هلیلان) علی اصغر حقی(آبدانان) سید علیرضا همتی(دهلران)
 ۳۸کیوگرم محمدرسول......(چرداول) رضا جعفری (دهلران) امیر نوری (چرداول) دانیال.....(ایلام)
 ۴۲کیلوگرم محمد امین مریمی (ایلام) محمد الفتی(ایلام) آرین شکیبایی(ایلام) آرمان احمدی ایلام
 ۴۸کیلوگرم میعود همدانی(ایلام) علیرضا اروانه (دهلران) حسین ناصری (چرداول) طاها کرمی(ایلام)
 ۵۳کیلوگرم محمد فاطمی(ایلام) مبین شهیدی (ایوان)  
 ۵۸کیلوگرم حسین موسوی (هلیلان) شایان حیدری(ایوان) حسین نصرالهی(دهلران) میکاییل .....(ایوان)
 ۶۶کیلوگرم
 محمد شاولی (ایوان) میلاد کیانی فرد(دهلران) - -
 ۷۴کیلوگرم محمد امین بالوی زاده(دهلران) - - -
 - - - - -
 - - - - -
 
 
نونهالان آزاد
 
      
  وزن  مقام اول     مقام دوم    مقام سوم    مقام سوم
 ۳۲کیلوگرم سیاوش یاری(آبدانان) محمدحسین فولادی (چرداول) امیرمحمد علیپور (دهلران) حسین مولایی(ایلام
 ۳۵کیلوگرم پیمان سلیمانزاده(دهلران) محمد رضا.....(ایلام) محمد حسین خانه ای(ایلام) علی جاوید(دهلران)
 ۳۸کیلوگرم مهدی خوشرو (ایلام) محمدرضا موسوی(هلیلان) یاسین شادیوند (دره شهر) ابوافضل محمدی(ایلام)
 ۴۲کیلوگرم فردین.......(ایوان) علی.......(دره شهر) سیدمحمدمهدی همتی(دهلران) حسین جوران(دهلران)
 ۴۷کیلوگرم شهرام دارابی(آبدانان) محمدهادی خلفیان(دهلران) سامان امین زاده(چرداول) هادی اسفندیاری (چرداول)
 ۵۳کیلوگرم حسین زینیوند مقدم(دره شهر) شاهین یاسمی(آبدانان) حسین پارسه(ایلام) سبحان موسوی(هلیلان)
 ۵۹کیلوکرم امیررضا خلفیان(آبدانان) رضا فتح الهی (دره شهر) امیر حسین نصری(ایلام) امیرضا صیدمحمدی(ایلام)
 ۶۶کیلوگرم امیررضا رستمی(ایوان) آرمین نظری(دره شهر) سید مهدی موسوی( هلیلان) احمدرضا زینی وند(دره شهر)
 ۷۳کیلوگرم نیما جعفری(ایوان) عباس قاسمی(دهلران) محمدعلی ناصری(ایلام) رضا عباسیان ایلام
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

تاریخ : چهارشنبه 26 خرداد 1395 | 07:09 ب.ظ | نویسنده : امین عبدالی | نظرات


  • paper | وب مقاله بخون شیک شارژ شو | بک لینک
  • وب خرید از اینترنت | وب فیس چت