تبلیغات
 هیئت کشتی شهرستان دهلران - قوانین جدید کشتی آزاد و فرنگی و پهلوانی(منبع خبر فداراسیون کشتی ایران و اتحادیه جهانی کشتی) /style.css" type="text/css" rel="stylesheet" ?>/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

تغییرات قوانین داوری سال 2016

محمد ابراهیم امامی رئیس کمیته داوران و داور المپیکی کشورمان، گزارشی از اصلاح و تغییر قوانین مطرح شده این کلنیک را به شرح زیر اعلام کرد:

1- کشتی گیران برای خارج کردن حریف از تشک مجاز به هل دادن نیستند و داوران باید در مرحله ی اول به کشتی گیری که عمدا به وسیله هل دادن حریف را از تشک خارج می‌کنند تذکر جدی بدهد و در صورت تکرار، خاطی را با نمره و اخطار مجازات نماید.
2- (مهم) در کشتی آزاد در صورتی که مدافع بوسیله عمل خطا مثلا گرفتن پنجه های حریف در هنگام اجرای فن و باز کردن پنجه ها که مانع اجرای فن شود، داوران خاطی را با اخطار و دو نمره مجازات خواهند کرد.
3- فرار از تشک در حالت خطر، در کشتی آزاد و فرنگی با اخطار و دو امتیاز همراه می باشد.
4- برای بازبینی فیلم هنگام اعتراض هریک از مربیان (چلنج) ضمن بازبینی فیلم به صورت نرمال، در صورت نیاز فیلم به صورت حرکت آهسته بازبینی می شود و در صورت لزوم برای حاضرین در سالن صحنه مدنظر STOP می شود. (شفاف سازی)
5- در کشتی فرنگی اگر از حالت سرپا فنی اجرا شود و مدافع در هوا چرخشی داشته باشد ولی به حالت خطر فرود نیاید (مثلا با سینه فرود بیاید) دو حالت در نظر گرفته می شود، اگر فن زیبا باشد 4 امتیاز و اگر اجرای فنی زیبا نباشد دو امتیاز دارد.
6- در کشتی فرنگی و حالت خاک دقت نظر داوران در عَلَم کردن پای مدافع برای جلوگیری از اجرای فن مورد تأکید بوده، در چنین شرایطی اگر مجری اجرای فن نماید علاوه بر امتیاز کسب شده، مدافع با اخطار و دو امتیاز مجازات می شود و یا در صورت مانع شدن برای اجرای فن با علم کردن پا، ضمن قطع کشتی داروان مدافع را با اخطار و دو امتیاز مجازات خواهند کرد و ادامه کشتی مجددا در حالت خاک خواهد بود.
7- از دیگر تأکیدات حالت صحیح مدافع و مهاجم در شرایط شروع کشتی در حالت خاک می باشد، در صورت عدم رعایت حالت صحیح پس از تذکر اول، کشتی گیر خاطی در مرتبه ی دوم با اخطار و امتیاز مجازات خواهد شد (در کشتی آزاد اخطار و یک امتیاز- در کشتی فرنگی اخطار و دو امتیاز)
8- از دیگر نکاتی که در این کلینیک مورد تأکید قرار گرفت، بیرون رفتن یک پای مجری از تشک در حالت اجرای فن و تعلق گرفتن امتیاز به مجری در وصرت اجرای فن بود.
9- در کشتی فرنگی کشتی گیری که در حالت خاک قرار دارد نباید بازو و یا آرنج خود را به زانو و یا بدن خودش بچسباند و از این طریق مانع اجرای فن مجری شود، در این شرایط داور بلافاصله تذکر می دهد (open) و در صورت عدم توجه، کشتی گیر خاطی با اخطار و دو امتیاز مجازات می شود و مجددا کشتی در حالت خاک ادامه می یابد.
10- در صورتی که مجری فن حریف را لیفت نماید و یا در حال اجرای فن باشد و مدافع برای جلوگیری از فن با کف دست روی صورت یا گلوی حریف فشار بیاورد علاوه بر امتیاز اجرای فن، مدافع با اخطار و امتیاز مجازات خواهد شد.
لازم به توضیح است در هر شرایطی در کشتی فرنگی در صورت خطا، اخطار همراه با دو امتیاز می باشد.

 


قوانین کشتی پهلونی از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.2016

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به اعلام اتحادیه جهانی کشتی، مبنی بر فعالیت رشته کشتی پهلوانی تحت نظر فدراسیون های ملی، قوانین کشتی پهلوانی از سوی فدراسیون کشتی اعلام شد.

این قوانین در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت است.

تغییرات قوانین در سال 2015 کشتی آزاد

اصلاحات قوانین کشتی آزاد از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به تغییراتی که در قوانین کشتی فرنگی ایجاد شده است، برخی از این تغییرات در کشتی آزاد نیز ضروری است.
اتحادیه جهانی کشتی به منظور یکپارچه کردن قوانین در هر دو رشته آزاد و فرنگی تغییرات جدید قوانین در رشته کشتی آزاد را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- تمامی فنون چرخشی (بارانداز، فیتیله پیچ و ...) دو امتیازی هستند، چه چرخش از ناحیه کمر و شکم باشد و چه چرخش روی دو دست کشتی گیر مدافع باشد دو امتیاز به مجری فن داده می شود (حذف یک امتیازی چرخش روی دستان)
2- تماس آنی شانه های کشتی گیر مهاجم و یا مجری فن با تشک دیگر امتیازی در بر نخواهد داشت (پیش از این مجری فن در هنگام اجرای فن به علت روی پل رفتن خود و تماس شانه هایش با تشک یک امتیاز از دست می داد که این قانون حذف شده است.)
3- اگر پای کشتی گیر مهاجم از تشک خارج شود سه حالت زیر قابل فرض است:
- اگر کشتی گر مهاجم امتیازی به دست بیاورد آن امتیاز تعلق می گیرد (امتیاز برای او ثبت می شود)
- اگر کشتی گیر مهاجم نتواند فنی را اجرا یا امتیازی کسب کند، داور مسابقه را متوقف می کند و یک امتیاز به حریف داده می شود.
- اگر کشتی گیر مهاجم حریف را با کنترل کامل بلند کند و پایش از تشک بیرون برود و نتواند امتیازی کسب کند، یک امتیاز به حریف او داده نخواهد شد.
4- هل دادن حریف به خارج از تشک امتیازی نخواهد داشت.
5- یک امتیاز همچنان به خروج پای حرف از تشک تعلق می گیرد (وقتی یک امتیاز در بر دارد که کشتی گیر مهاجم فعال است و کشتی می گرد و هل نمی دهد)

تمامی این تغییرات از زمان ارسال این بخشنامه قابل اجرا خواهد بود.

تغییرات قوانین در سال2015 کشتی فرنگی

اتحادیه جهانی کشتی در نامه ای به فدراسیون های ملی برخی اصلاحات در قوانین کشتی فرنگی را اعلام کرد که این قوانین از رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا در دوحه قطر لازم اجراء است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، متن این نامه که توسط کمیته داوران اعلام شده، به شرح زیر است:


برخی از اصلاحات در قوانین کشتی فرنگی در طول مسابقات قهرمانی زیر 23 سال اروپا آزمایش و مورد بحث قرار گرفت.

موارد مثبت بسیاری در مورد این اصلاحات بیان شد و برخی از آنها نیز پیش از تصویب نهایی لازم است بیشتر مورد آزمایش قرار گیرند.

ازآنجایی که اولین تورنمنت گزینشی برای المپیک آتی به زودی برگزار می شود(رقابتهای قهرمانی جهان در ماه سپتامبر در لاس وگاس) واضح است که نمی توان در زمان کم تغییرات بزرگی بخاطر فرایند آماده سازی ورزشکاران ایجاد کرد. به هرحال برخی از اصلاحات پذیرفته شد:
اصلاحات ذیل برای کلیه رده های سنی در رشته فرنگی از هم اکنون قابل اجرا است :

•    برای هر گونه عمل خطا جریمه به صورت یک  اخطار(o) و 2 امتیاز به حریف درنظر گرفته می شود.
برای مثال ضربه زدن به سر، ضربه به صورت، کلیه خطاهای پا(حمله یا دفاع، نگه داشتن پا،خم کردن پا، ضربه زدن) گرفتن دوبنده، پیچاندن انگشتان، فرار از تشک، فرار از اجرای فن  و قرار نگرفتن صحیح در زمان نشستن در خاک (چه کشتی گیری که در بالا قرار دارد وباید اجرای فن کند و چه کشتی که در پایین نشسته است)....
•    فنون پرتابی زیبا که تمام شرایط فن زیبا را داشته باشد و مسقیما منجر به قرار گرفتن کشتی گیر در حالت خطر شود 5 امتیاز دارد(منظور از فنون پرتابی زیبا ، چرخیدن کشتی گیر در هوا و سپس به حالت خطر رفتن است)
•    کلیه فنون پرتابی(بغیر از فنون زیبا) از حالت ایستاده و بلند کردن از خاک و مستقیما به  حالت خطر رفتن ، 4 امتیاز دارد.
•    کلیه فنون پرتابی از حالت ایستاده و بلند کردن از خاک بدون قرار گرفتن در حالت خطر 2 امتیاز دارد(شامل فنون پرتابی زیبا بدون قرار گرفتن در حالت خطر نیز می شود)
•    هیچ امتیازی برای هل دادن در نظر گرفته نمی شود
•    اگر کشتی گیر مهاجم با یک پا در حال اجرای فن از تشک خارج شود ، جریمه نمی شود.
•    1 امتیاز برای خارج شدن پا از تشک همچنان در نظر گرفته می شود.
•    حالت دفاعی در خاک : به جهت دادن فرصت دادن به کشتی گیری مجری(کشتی گیری که در بالا قرار گرفته) برای اجرای فن در این حالت ، کشتی گیری که در زیر قرار گرفته باید در حالتی که دستانش باز و از بدن جدا است از خودش دفاع کند. کشتی گیری که در زیر قرار گرفته نمی تواند آرنج ها را به بدن بچسباند و خودش را جمع کند و نمی تواند زانو و پایش را برای جلوگیری از اجرای فن جمع کند . کشتی گیری که بر خلاف قوانین عمل کند پس از یک تذکر شفاهی بلافاصله با یک اخطار و دادن 2 امتیاز  به حریف جریمه می شود و کشتی مجدد در حالت خاک ادامه می یابد.
•    کلیه باراندازها  2 امتیاز در بر دارد. بدون در نظرگرفتن این که به حالت خطر رفته باشد و یا روی کف دست چرخیده باشد، هیچ محدودیتی برای اجرای فن بارانداز وجود ندارد.
واضح است که اجرای خاک اجباری (اختیاری) واقعا برای ورزش ما(کشتی) منفی است. همانطور که در بخشنامه قبلی ذکر شد ، ورزشکاران باید شایستگی آن را داشته و حالت خاک را به دست بیاورند.
زمان آغاز اولین مسابقات گزینشی المپیک واقعا بسیار نزدیک است و ما نمی توانیم به سرعت  فدراسیون های ملی را مجبور به بکارگیری این تغییرات بزرگ نماییم.بنابراین ما باید این حالت خاک را تا زمان بازی های المپیک در رده سنی بزرگسالان حفظ کنیم . این حالت پس از بازی های المپیک 2016 ریو به طور کامل حذف خواهد شد.
از طرفی دیگر ما واقعا می خواهیم که به ورزشکاران جوان خود در آینده این قانون را آموزش دهیم. بنابراین ما تصمیم گرفته ایم نشستن در خاک اختیاری (اجباری) برای رده های سنی زیر (نونهالان،نوجوانان ،جوانان و کشتی گیران زیر 23 سال) حذف شود. این تصمیم از تاریخ انتشار این بخشنامه قابل اجرا است.
تقویت فعال بودن در کشتی فرنگی(در کلیه گروه های سنی)
به جهت بهبود تصویر کشتی و جلوگیری از دیسکالیفه شدن های بسیار زیاد کشتی گیران  بخاطر گرفتن 3 اخطار کم کاری ، در کشتی فرنگی در صورت فرار از تشک ، فرار از اجرای فن و یا سایر خطاها  با اخطار و امتیاز جریمه می شوند.
اگر کشتی گیری با مسدود کردن ،پایین نگه داشتن سر در سینه حریف ، قفل کردن انگشتان  یا به طور کلی مانع کشتی گرفتن  در حالت ایستاده(سینه به سینه) شود، داور می تواند کم کار بودن کشتی گیر را اعلام کند و فرایند اعلام این کم کاری کشتی گیر براساس رده سنی به صورت زیر در نظر گرفته شود:
    رده سنی بزرگسالان:
•    اولین تخلف : تذکر شفاهی آشکار و قاطع به کشتی گیر، بدون توقف کشتی(V )
•    دومین تخلف: اعلام کم کاری  به کشتی گیر کم کار( Passive ) و قطع کشتی، کشتی گیر فعال حق دارد که در مورد ادامه کشتی در حالت ایستاده یا خاک انتخاب کند.
•    سومین تخلف: اعلام کم کاری به کشتی گیر کم کا( p)  و دادن 1 امتیاز به حریف( مهاجم) .کشتی گیر فعال حق دارد که در مورد ادامه کشتی در حالت ایستاده یا خاک انتخاب کند.*
•    تخلفات بیشتر: اعلام کم کاری به کشتی گیر کم کار ( p ) و دادن 1 امتیاز به حریف مهاجم  کشتی گیر فعال حق دارد که در مورد ادامه کشتی در حالت ایستاده یا خاک انتخاب کند.
*نکته : در زمانی که امتیاز 0:0 باشد ؛ سومین نقض قوانین کم کاری توسط یک کشتی گیر نباید دیرتر از 4 دقیقه و 30 ثانیه اعلام شود. یعنی  داوران باید تا قبل از دقیقه 4:30 کشتی گیر کم کار را با امتیاز مجازات نمایند.
برای   سایر گروه های سنی (نونهالان،نوجوانان،جوانان و زیر 23 سال)
برای کم کار بودن خاک اجباری ( اختیاری) کنسل شده است و فرایند زیر قابل اجرا است:
•    برای اولین بار تذکر شفاهی  به کشتی گیر کم کار با بکارگرفتن اصطلاحات داوری UWW و  بدون توقف کشتی.
•    اگر همان کشتی گیر مجددا کم کار بود ، داور اولین تذکر کم کاری ( p) را می دهد ولی بدون توقف کشتی.
•     اگر مجدد همان کشتی گیر کم کار اعلام شود داور دومین تذکر کم کاری( p ) را همراه با 1 امتیاز فنی به کشتی گیر حریف(مهاجم)  می دهد ولی بدون توقف کشتی.
•    بیش از دو بار اعلام کم کاری  منجر به دادن 1 امتیاز به کشتی گیر مهاجم می شود ولی در تمامی موارد بدون توقف کشتی

واقعا امیدوار هستیم که این اصلاحات اندک علاقمندی و فعالیت بیشتری را در کشتی فرنگی ایجاد کند.


تغیرات قوانین سال آزاد و فرنگی2013

از تغییرات جدید می توان به تغییر سه تایم 2 دقیقه ای به 2 تایم سه دقیقه ای و جمع امتیازات 2 تایم برای مشخص شدن برنده کشتی و همچنین امتیاز نداشتن هل دادن اشاره کرد.
تغییرات جدید فیلا از مسابقات جهانی مجارستان 2013 قابل اجرا می باشد.
تغییرات به وجود آمده در قوانین کشتی آزاد و فرنگی به شرح ذیل می باشد:

1- شمارش امتیازات به صورت مجموع هر دو تایم خواهد بود.
2- زمان کشتی به صورت دو تایم سه دقیقه ای خواهد بود.
3- خاک کردن 2 امتیاز دارد. بیرون رفتن حریف از تشک و پوئن- اخطار تنها یک امتیاز خواهد داشت.
4- در کشتی آزاد وقتی امتیاز فنی یک کشتی گیر در هر تایم و یا مجموع به اختلاف 10 و در کشتی فرنگی به اختلاف هفت برسد، کشتی بلافاصله قطع و برنده اعلام خواهد شد. ضربه فنی و آشنا شدن شانه ها به تشک همچنان به قوت خود باقی است.
5- در کشتی آزاد، اولین تذکر کم کاری از سوی داور به صورت هشدار زبانی اعلام می شود. در اعلام تذکر دوم یک اخطار به کشتی گیر کم کار (کشتی گیری که قبلا تذکر دریافت کرده) داده می شود و کشتی گیران 30 ثانیه فرصت دارند فعال شوند، اگر کشتی گیری موفق به کسب امتیاز نشود، آن کشتی گیری که اخطار دریافت کرده، یک امتیاز و اخطار نیز جریمه می شود.
6- در کشتی آزاد، اگر در پایان دو دقیقه از هر تایم کشتی گیران امتیازی نگیرند، داور به کشتی گیر کم کارتر اخطار می دهد که در این شرایط کشتی گیر کم کار 30 ثانیه فرصت دارد امتیاز بگیرد وگر نه یک امتیاز به حریفش داده می شود.
7- در کشتی فرنگی شرایط اخطار متفاوت از کشتی آزاد است. اولین تذکر به صورت هشدار است. دومین هشدار به کشتی گیر کم کار این فرصت را به حریفش می دهد که کشتی را در خاک ادامه دهد یا در سرپا. سومین هشدار به کشتی گیر کم کار، یک امتیاز برای حریف در پی خواهد داشت. اگر کشتی گیری چهار اخطاره شود، مسابقه قطع می شود و حریفش با امتیاز ضربه فنی برنده می شود.  • paper | وب مقاله بخون شیک شارژ شو | بک لینک
  • وب خرید از اینترنت | وب فیس چت